URSD

Godło Polski
UCZELNIANA RADA SAMORZĄDU DOKTORANTÓW

Samorząd Doktorantów reprezentuje, integruje oraz wspiera doktorantów na drodze naukowego rozwoju. Prowadzi dialog z władzami uczelni na temat sytuacji młodych naukowców oraz uczestniczy w pracach istotnych organów kształtujących przepisy obowiązujące na UŁ. Jego członkowie i członkinie zwracają szczególną uwagę na prawa i równe traktowanie wszystkich doktorantów. Samorząd współpracuje z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami o podobnych celach. Delegaci Samorządu biorą udział m.in. w pracach Krajowej Reprezentacji Doktorantów czy Doktoranckiego Forum Uniwersytetów Polskich.

Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów jest organem uchwałodawczym Samorządu. Jednoosobowym organem wykonawczym jest Przewodniczący URSD UŁ. W skład URSD UŁ wchodzą przedstawiciele Wydziałów UŁ prowadzących studia doktoranckie oraz uczestnicy Szkół Doktorskich UŁ. Członkowie Rady biorą udział w przyznawaniu stypendiów, świadczeń pomocy socjalnej, miejsc w akademikach oraz nagród. URSD UŁ decyduje o środkach finansowych dedykowanych doktorantom. Większość przeznaczana jest na finansowe wsparcie indywidualnego rozwoju naukowego oraz organizację wydarzeń, szkoleń i konferencji.

Do najważniejszych cyklicznych akcji integrujących środowisko doktoranckie należą Dzień Doktoranta UŁ oraz Bal Doktorantów. Dzień Doktoranta UŁ to wydarzenie skierowane zarówno dla pracujących nad dysertacją, jak i dla studentów planujących swoją naukową karierę w murach Uniwersytetu Łódzkiego. W jego programie są specjalistyczne szkolenia, dyskusje panelowe z udziałem ekspertów czy turniej bowlingowy o puchar Rektora UŁ. Bal to okazja do poznania się, wspólnej zabawy i zjednoczenia łódzkiego środowiska doktorantów dzięki współpracy z samorządami doktoranckimi z Uniwersytetu Medycznego i Politechniki Łódzkiej.

ZOBACZ, CO SŁYCHAĆ W URSD