Uczelniana Rada Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego współpracuje z:

  • członkami Łódzkiego Porozumienia Doktorantów,
  • Krajową Reprezentacją Doktorantów,
  • Rzecznikiem Praw Doktoranta.

Łódzkie Porozumienie Doktorantów to organizacja zrzeszająca doktorantów z województwa łódzkiego. Porozumienie zostało zawarte w 2014 roku przez Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Uniwersytet Łódzki, Politechnikę Łódzką oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi.
Celem działalności Łódzkiego Porozumienia Doktorantów jest przede wszystkim integracja środowiska doktoranckiego w Łodzi. Łódzkie uczelnie współpracują ze sobą np. przy organizacji Balu Doktoranta. 

Krajowa Reprezentacja Doktorantów jest ogólnopolskim przedstawicielem i wyrazicielem woli środowiska doktorantów.
KRD może wyrażać opinie i przedstawiać wnioski w sprawach dotyczących wszystkich doktorantów kształcących się w polskich uczelniach wyższych. 
Więcej informacji: https://krd.edu.pl
Doktoranci Uniwersytetu Łódzkiego aktywnie angażują się w prace Krajowej Reprezentacji Doktorantów i prowadzone przez nią projekty. 
Członkowie URSD UŁ uczestniczą w Otwartych Posiedzeniach Zarządu KRD oraz Zjazdach KRD. 
W 2021 roku mgr Monika Wilanowska i mgr Sebastian Czechowicz byli członkami Komisji Statutowej KRD. Zadaniem Komisji było przygotowanie nowego Statutu, który został uchwalony przez Zjazd w październiku 2021 r. 
W 2022 roku mgr Monika Wilanowska i mgr Sebastian Czechowicz wzięli udział w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego przeciwdziałania dyskryminacji i zapewnienia równości w kształceniu doktorantów z niepełnosprawnościami oraz doktorantów zagranicznych w polskich uczelniach wyższych. Od 2022 r. są również członkami Zespołu Rzecznika Praw Doktoranta, a mgr Monika Wilanowska od stycznia 2023 r. pełni funkcję II zastępcy Rzecznika Praw Dokotranta KRD.
Doktoranci UŁ zgłaszają podczas OPZ KRD i Zjazdów KRD własne postulaty dotyczące poprawy sytuacji doktorantów oraz biorą aktywny udział w dyskusjach. 

W 2022 roku na stanowisko Rzecznika Praw Doktoranta został powołany dr Przemysław Kubiak (Wydział Prawa i Administracji). 
Dr Przemysław Kubiak od wielu lat prowadzi szkolenia psychologiczne dla studentów prawa i prawników w Polsce i na świecie. Współpracuje również z Klinikami Prawa, prowadząc warsztaty umiejętności miękkich. Jest autorem licznych publikacji naukowych.

Przez cały rok organizujemy wiele zróżnicowanych inicjatyw, takich jak wydarzenia naukowe i promocyjne, szkolenia i warsztaty, konkursy z nagrodami czy spotkania integrujące środowisko doktorantów (np. turniej bowlingowy, wigilia czy bal doktorantów).

Jesteś członkiem samorządu doktoranckiego, koła naukowego lub osobą aktywną społecznie i chcesz nawiązać z nami współpracę? URSD UŁ jest otwarta na wszelkie propozycje! Odwiedź zakładkę Kontakt i dowiedz się więcej!