Zgodnie z Uchwałą URSD UŁ 6/11/2017 doktorant może wnioskować o dofinansowanie każdej podejmowanej działalności naukowej. Wnioski muszą spełniać wymagania zawarte w powyższej uchwale.

Kompletny wniosek należy wydrukować i złożyć do skrzynki pocztowej w siedzibie URSD UŁ (ul. Lumumby 14 pok. 7, Łódź).

Wszystkie wnioski podlegają opinii URSD UŁ. Dofinansowania są udzielane w ramach budżetu przyznanego URSD UŁ. Ponieważ wnioski składane bezpośrednio do sekretariatu Pana Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia UŁ z pominięciem opinii URSD UŁ są zwracane do Samorządu w celu uzyskania stosownej opinii, zachęcamy do zwracania się o dofinansowanie bezpośrednio do URSD UŁ.

*

Procedura rozliczania dofinansowywanych wyjazdów naukowych  została opisana poniżej. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Uchwały URSD UŁ 3/02/2017, informacjami na dole strony, a także dokładne wypełnianie wniosków.

Wniosek o dofinansowanie wyjazdu naukowego, skierowany do Uczelnianej Rady Samorządu Doktorantów Uniwersytetu Łódzkiego musi spełniać wymogi opisane w Regulaminie.

*

Załącznik-WNIOSEK

*

Poza zasadami opisanymi w Uchwale, poniżej można znaleźć dodatkowe wskazówki ułatwiające szybkie i bezproblemowe załatwienie formalności:

  • wnioski bez adnotacji od władz Dziekańskich lub Dyrektora Szkoły Doktorskiej będą zwracane na kolejnych posiedzeniach do uzupełnienia;

  • w przypadku wyjazdów zagranicznych po uzyskaniu dofinansowania przez URSD UŁ, a przed wyjazdem trzeba jeszcze uzyskać zgodę właściwego Dziekana oraz poinformować Biuro Rozliczeń, które w przypadku uzyskania dofinansowania jest miejscem, gdzie rozlicza się wyjazd. Dlatego w przypadku wyjazdów zagranicznych wnioski należy kierować z co najmniej półtora miesięcznym wyprzedzeniem;

  • faktury muszą być wystawione na Uniwersytet Łódzki ul. Narutowicza 68, 90-136 Łódź, NIP: 724-000-32-43. Tylko w przypadku otrzymania dofinansowania na mniejszą kwotę niż posiadana faktura (np. za opłatę konferencyjną), musi zostać ona wystawiona na doktoranta.