Naukowczyni UŁ w Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego

Prof. dr hab. Monika Namysłowska, kierownik Katedry Europejskiego Prawa Gospodarczego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, została powołana 14 maja br. przez premiera Donalda Tuska do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego działającej przy ministrze sprawiedliwości.

Nowo powołani członkowie Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego z ministrem sprawiedliwości

Przewodniczącym Komisji został prof. Marek Safjan, a wiceprzewodniczącym prof. Wojciech J. Kocot. Ponadto członkami Komisji, oprócz prof. Moniki Namysłowskiej, są prof. Marcin Asłanowicz, prof. Ewa Bagińska, prof. Marcin Dziurda, prof. Paweł Grzegorczyk, prof. Maciej Gutowski, prof. Piotr Machnikowski, Marek Miller, prof. Konrad Osajda, prof. Jerzy Pisuliński, prof. Marta Romańska, prof. Ewa Rott-Pietrzyk, prof. Krystyna Szczepanowska, Maciej Ślusarek, prof. Roman Trzaskowski, prof. Karol Weitz, prof. Fryderyk Zoll. Sekretarzem Komisji jest dr hab. Przemysław Wołowski. Oficjalne akty powołania wręczył członkom komisji minister sprawiedliwości Adam Bodnar.  

Historia Komisji Kodyfikacyjnej sięga 1919 r., kiedy została powołana dla opracowania projektów ustaw ujednolicających prawo porozbiorowe dla nowo powstałego państwa polskiego. Współcześnie celem Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego jest przygotowanie założeń i ogólnych kierunków zmian w prawie cywilnym i gospodarczym prywatnym oraz opracowanie projektów aktów normatywnych o podstawowym znaczeniu dla systemu prawa cywilnego i gospodarczego prywatnego, z uwzględnieniem zadań wynikających z potrzeby harmonizacji prawa polskiego z prawem europejskim.  

Kadencja Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego powołanej w marcu 2015 r. zakończyła się 17 grudnia 2015 r. W tym dniu odwołani zostali przewodniczący komisji, jego zastępca oraz wszyscy członkowie.  

Powołanie do Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego to dla mnie wielki zaszczyt. Po 8-letniej przerwie, spowodowanej rozwiązaniem komisji w 2015 roku, czeka nas dużo pracy. Jesteśmy gotowi na nowo kształtować polski system prawny  

– napisała  prof. Monika Namysłowska na swoim profilu w serwisie LinkedIn. 

Redakcja: Centrum Komunikacji PR UŁ