Nauka inspiruje – dr Mateusz Hauk

Dr Mateusz Hauk, specjalizuje się w rozwoju umiejętności szefowskich i menedżerskich, budowaniu i usprawnianiu pracy zespołów, zarządzaniu emocjami w pracy osób na stanowiskach menadżerskich, pomocy w rozwiązywaniu trudnych sytuacji i wdrażaniu zmian, facylitacji i moderacji, działaniach ukierunkowanych na poprawę relacji w miejscu pracy. Bardzo bliskie i ważne są dla niego zagadnienia związane z ideą różności, inkluzywności i różnorodności.

Dr Mateusz Hauk na tle grafiki przedstawiającej ludzki mózg i procesy twórcze w nim zachodzące

Dr Mateusz Hauk jest adiunktem w Zakładzie Psychologii Pracy, Doradztwa i Kariery. Poza działalnością naukową i dydaktyczną zajmuje się stwarzaniem przestrzeni do rozwoju, tj. prowadzi szkolenia, warsztaty i pracuje z grupami, organizacjami i jednostkami nad tym, co ważne w kontekście pracy i tworzenia bezpiecznych, satysfakcjonujących relacji.

Co zainspirowało Pana do zostania naukowcem?

Od kiedy pamiętam, interesowało mnie zachowanie ludzi i ich emocje. Pamiętam też doskonale, jak z ciekawością i fascynacją czytałem książki Fiodora Dostojewskiego, które pełne były opisów dylematów i stanów emocjonalnych bohaterów i bohaterek. Na studiach zaś miałem okazję pracować z profesorem Bohdanem Dudkiem, który zainspirował mnie do zostania badaczem.

Jaki wpływ na otaczającą rzeczywistość wywiera Pana praca?

Zarówno moje badania, jak i obszar dydaktyczny (w tym również szkolenia i warsztaty, które prowadzę) pomagają ludziom lepiej zrozumieć mechanizmy psychologiczne zachodzące w środowisku pracy. Pozwalają też poznać techniki i narzędzia, dzięki którym jest im nieco łatwiej i efektywniej funkcjonować w różnorodnych relacjach.

Jak Pana rozumie pojęcie: zawód naukowca?

Zawód naukowca bezwzględnie wiążę się z ciekawością odnośnie do otaczającego świata. W moim poczuciu to ciekawość skłania Cię do tego, aby przyjrzeć się lepiej i głębiej wybranym obszarom. Jednocześnie ten zawód wymaga pewnej systematyczności, rzetelności i wiedzy metodologicznej po to, aby móc zbadać i opisać otaczającą rzeczywistość.

Więcej o pracy dra Mateusza Hauka

Dr Mateusz Hauk jest jednym z trenerów prowadzących szkolenia w ramach projektu GEP. Zajęcia są bezpłatne, przeznaczone dla pracowników Uniwersytetu Łódzkiego i będą trwać do końca 2024 r. Zapoznaj się ze szczegółowym harmonogramem i skorzystaj z możliwości ciekawych spotkań i poszerzenia wiedzy o tym jak lepiej, łatwiej i skuteczniej działać w środowisku pracy. 

Psycho 7 – przestrzeń do rozwoju

LINKEDIN

Projektowanie pracy a zadowolenie z pracy (e-book)

Dorobek naukowy

 

Materiał źródłowy: dr Mateusz Hauk (Zakład Psychologii Pracy, Organizacji i Doradztwa Kariery, Wydział Nauk o Wychowaniu
Redakcja: Michał Gruda (Centrum Komunikacji i PR)

Misją Uniwersytetu Łódzkiego jest rzetelne prowadzenie badań naukowych oraz aktywne głoszenie prawdy z nich płynącej, tak by mądrze kształcić kolejne pokolenia, być użytecznym dla społeczeństwa oraz odważnie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. Doskonałość naukowa jest dla nas zawsze najlepszym kompasem. Nasze wartości to: odwaga, ciekawość, zaangażowanie, współpraca i szacunek.