Zajęcia z bloku kształcenia nauczycielskiego

Zajęcia z bloku kształcenia nauczycielskiego, oferujące przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotowego

Informujemy, że na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska UŁ w roku akademickim 2023/2024 prowadzone będą zajęcia z bloku kształcenia nauczycielskiego, oferujące przygotowanie pedagogiczne do nauczania przedmiotowego (biologii w szkole ponadpodstawowej)

Zajęcia są płatne (cennik – zgodnie z załącznikiem nr 14 do zarządzenia nr 106 Rektora UŁ z dnia 27.04.2023 r. – i program bloku zamieszczono poniżej).

Osoby zainteresowane udziałem w zajęciach proszone są o dokonywanie zgłoszeń u mgr Weroniki Kostrzewskiej mailowo do 23 października 2023 r. Każde zgłoszenie (Wniosek) analizowane będzie indywidualnie. Szczegółowych informacji udziela dr hab. Katarzyna Szczepko-Morawiec, prof. UŁ 

DOSTĘPNE MODUŁY

Zajęcia przygotowujące do nauczania biologii w szkole ponadpodstawowej (jako drugiego przedmiotu*)

Program:

  1. Dydaktyka przedmiotowa – 90 godz.
  2. Praktyka pedagogiczna przedmiotowa – 60 godz.

*Dostępny tylko dla osób, które mają już przygotowanie do nauczania pierwszego przedmiotu – po zrealizowaniu kształcenia pedagogicznego z pierwszego przedmiotu (przygotowania nauczycielskiego przedmiotowego – przyroda i biologia w szkole podstawowej).

Opłata: 500 zł (płatne jednorazowo do 30 października 2023 r.)