Mgr Aleksandra Leszczyńska – Nauka inspiruje

Kwestie związane z resocjalizacją, ochroną praw człowieka oraz poprawą jakości życia skazanych nie goszczą często w świadomości społecznej. Jednak to także ważny obszar badań naukowych. Trudna sytuacja życiowa skazanych to zagadnienie, które wymaga szczególnej uwagi ze strony naukowców i pracowników systemów penitencjarnych. Skazani często znajdują się w sytuacji społecznej i ekonomicznej marginalizacji, co znacznie utrudnia proces ich resocjalizacji. Wielu z nich cierpi również z powodu chorób psychicznych oraz uzależnień, które pogarszają ich sytuację życiową. To zagadnienia ważne dla dzisiejszej bohaterki cyklu Nauka inspiruje.

Aleksandra Leszczyńska na tle linii drutu kolczastego przy zachodzie słońca
 

mgr Aleksandra Leszczyńska – doktorant w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego WPiA UŁ, specjalista w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, członek Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego, współopiekun Studenckiego Koła Penitencjarnego. Swoje zainteresowania naukowe skupia wokół szeroko rozumianego prawa karnego i praw człowieka. 
 
Co zainspirowało Panią do zostania naukowcem?

Tematyka prawa karnego i zakładów karnych, o których pisałam w swojej pracy magisterskiej, okazała się szalenie ciekawa i łącząca wiele nauk tj.: prawo, psychologię, resocjalizację. Spodobało mi się to. Kilkuletnia praca w sądzie tylko potwierdziła, że prawo i kazusy z życia wzięte potrafią być zaskakujące, straszne i w pewien sposób wciągające. 


 Jaki wpływ chciałaby Pani wywierać swoją pracą na otoczenie?

Zawsze warto mówić o prawach człowieka, w tym skazanych, którym często odbiera się człowieczeństwo, przez co zostają wykluczeni z normalnego tj. wolnościowego społeczeństwa. Tak być nie powinno.

Jak Pani rozumie pojęcie: zawód naukowiec?

Naukowiec to osoba, która zajmuje się określoną tematyką na różne sposoby i na różnych płaszczyznach. Kluczowym w zakresie prawa jest łączenie teorii z praktyką. To „mój” naukowiec, takim chciałabym być.

Więcej o pracy Aleksandry Leszczyńskiej:

 

Współczesne problemy i perspektywy więziennictwa, A. Nawój – Śleszyński, A. Leszczyńska 

Od kary śmierci do „zakazu” warunkowego zwolnienia 

Powrotność skazanych do zakładów karnych, Przegląd Więziennictwa Polskiego, nr 96

Materiał źródłowy: mgr Aleksandra Leszczyńska (Wydział Prawa i Administracji)
Redakcja: Michał Gruda (Centrum Komunikacji i PR)
 

Misją Uniwersytetu Łódzkiego jest rzetelne prowadzenie badań naukowych oraz aktywne głoszenie prawdy z nich płynącej, tak by mądrze kształcić kolejne pokolenia, być użytecznym dla społeczeństwa oraz odważnie odpowiadać na wyzwania współczesnego świata. Doskonałość naukowa jest dla nas zawsze najlepszym kompasem. Nasze wartości to: odwaga, ciekawość, zaangażowanie, współpraca i szacunek.