2. seminarium "Badaj, promuj, bądź" – wpływ społeczny badań naukowych, jak było?

Rola akademii we współczesnym świecie, odpowiedzialność społeczna osób tworzących naukę, naukowiec w świecie mediów, zaufanie publiczne do naukowców. To tylko niektóre z zagadnień poruszonych podczas całodziennego spotkania poświęconego popularyzacji i upowszechnianiu osiągnieć naukowych, które odbyło się w strefie Rossmann Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Jednym z prelegentów seminarium był dr Łukasz Lamża z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pełna fotorelacja z wydarzenia

Było to drugie seminarium zorganizowane przez Uniwersytet Łódzki przy wsparciu American Corner Łódź , którego celem jest wsparcie społeczności akademickiej w upowszechnianiu i popularyzacji osiągnieć naukowych oraz zachęcenie do podejmowania dialogu z otoczeniem uczelni. Wydarzenie przygotowali pracownicy Centrum Komunikacji i PR UŁ oraz Biblioteki UŁ. 

Na sali nie zbarakło przedstawicieli nauki, studentów, administracji Uniwersytetu Łódzkiego, ale również gości z innych instytucji naukowych i popularyzujących naukę, jak EC1, Polska Akademia Nauk, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Politechnika Łódzka. 

Zgromadzonych powitała prof. Elżbieta Żądzińska, Rektor Uniwersytetu Łódzkiego. Przez cały dzień w wydarzeniu aktywny udział brała dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ, Prorektor ds. współpracy z otoczeniem Uniwersytetu Łódzkiego. 

Bycie odpowiedzialnym oznacza podejmowanie działań opartych na poczuciu więzi i zobowiązania wobec siebie i innych. To aktywna postawa wobec rzeczywistości społecznej i świadoma reakcja na to, co dzieje się wokół.
 

dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ,

Seminarium składało się z następujących po sobie wystąpień prelegentów przeplatanych pytaniami od uczestników spotkania. Było również okazją do ożywionej dyskusji i wymiany doświadczeń pomiędzy przedstawicielami rożnych instytucji.    

Dr hab. Agnieszka Kurczewska, prof. UŁ będąca pierwszą prelegentką, poddała refleksji rolę akademii we współczesnym świecie oraz znaczenie i sens pracy akademickiej. Rozważania dotyczyły m.in. takich zagadnień jak tożsamość akademicka oraz indywidualna i instytucjonalna odpowiedzialność badawcza. Słuchaczom i pozostałym prelegentom szczegolnie zapadła w pamięć fraza o naukowcu, ktory wchodzi i schodzi na przysłowiową, odizolowaną od społeczenstwa „️wieżę z kości słoniowej".

Dr Agata Rudnicka z Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego skupiła się na indywidualnej odpowiedzialności każdej osoby wytwarzającej naukę. W czasie spotkania nakreśliła główne wątki związane z procesem badawczym, szukaniem tematów, podejściem do ich odkrywania i promowania w społeczeństwie. 

Wspólne wystąpienie przygotowały dwie naukowczynie z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego – dr Małgorzata Dzimińska oraz dr hab. Aneta Krzewińska, prof. UŁ. Prelegentki podzieliły się wnioskami z realizacji projektu CONCISE, w ramach którego brały udział w tworzeniu ogólnoeuropejskich rekomendacji dotyczących komunikacji naukowej. Przedstawiiły również inicjatywę SCIENCE HUB promującą realizację naukowych projektów wdrożeniowych w ścisłej współpracy studentów, pracowników i partnerów zewnętrznych.

Przydatne dla naukowców informacje przygotowal Bartłomiej Więckowski z firmy Elsevier. Podczas wystąpienia mówca przeanalizował i przybliżyl wkład Uniwersytetu Łódzkiego w poszczególne cele SDG. Pojawiające się wnioski mogą być kolejnym krokiem w rozwoju współpracy oraz budowaniu lepszej widoczności uczelni na międzynarodowej mapie ośrodków naukowych. 

Widowiskowe wystąpienie "Naukowiec w świecie mediów" przygotował kolejny z mówców zewnętrznych – dr Łukasz Lamża z Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych (Uniwersytet Jagielloński), filozof, dziennikarz naukowy, autor książek, m.in. "Światy równoległe" (2020), "Połącz kropki" (2021) i "Trudno powiedzieć" (2022); prowadzi cotygodniowy przegląd prasy naukowej "Czytamy Naturę" (YouTube). Prelegent zadał kilka kluczowych pytań: Czy warto walczyć o wysoką oglądalność? Jaką właściwie mam z tego korzyść? Jaka jest najbardziej przyjemna ścieżka, a jaka najbardziej skuteczna? Podczas wystąpienia dr Lamża zarysował "mapy drogowe" krainy –"drogowskazy" dla piszących, nagrywających podcasty i materiały wideo.  

Nie warto nagrywać dla lajków i subskrypcji

stwierdził popularyzator nauki. 

Charakterystykę sylwetki eksperta zarysowała prof. Eleonora Bielawska-Batorowicz , psycholog z Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Zgromadzeni dowiedzieli się, jaka jest rola eksperta w kontekście zadań związanych z popularyzacją nauki, kogo społeczestwo uznaje za eksperta, czy opinia eksperta gra rolę przy podejmowaniu indywidualnych dceyzji. Na zakończenie prelegentka zadała pytanie otwarte o to, kto w dobie rozwoju sztucznej inteligencji stanie się ekspertem, komu będzimey wierzyć?  

Zamiast pointy wszystkim popularyzatorom nauki zadamy trzy pytania sformułowane przez prof. Agnieszkę Kurczewską, ktore brzmią:

  • Do jakiego stopnia i na jakim etapie uwzględniasz aspekt społeczeństwa w swojej pracy akademickiej?
  • Czy w Twoich badaniach można zastosować elementy nauki obywatelskiej?
  • Czy w  swoich wyborach akademickich kierujesz się odpowiedzialnością?

Zapraszamy do udziału w kolejnych inicjatywach z cyklu "Badaj, promuj, bądź" przygotowywanych przez Uniwersytet Łódzki dla społeczności akademickiej. 

Nagrania z 2. Seminarium "Badaj, promuj, bądź" są dostępne w sieci UŁ, tzn. z komputerów podłączonych do sieci uniwersyteckiej. Dostęp poprzez link do Repozytorium.


Redakcja: Honorata OgieniewskaCentrum Komunikacji i PR ; zdjęcia: Maciej AndrzejewskiCentrum Komunikacji i PR